Zapobieganie astmie

Profilaktyka pierwotna astmy jest to zapobieganie zachorowaniu. Jest to istotne zwłaszcza u dzieci. Ostatnio w badaniach klinicznych wykazano, że unikanie alergenów, zwłaszcza dymu tytoniowego, może pozytywnie wpłynąć na ryzyko rozwoju astmy u dziecka. Karmienie piersią może uchronić niemowlę przed epizodami świszczącego oddechu, jednak nie do końca obroni malucha przed zachorowaniem na astmę w przyszłości.

Profilaktyka wtórna astmy jest niezwykle istotna w astmie zawodowej. Szybkie i wczesne przerwanie kontaktu z alergenem w pracy, nawet gdy doszło już do wystąpienia symptomów nadwrażliwości, może spowodować, ze objawy astmy całkowicie się wycofają.

Profilaktyka trzeciorzędowa astmy polega na zmniejszeniu ekspozycji na alergeny oraz inne czynniki wywołujące objawy kliniczne u osób chorych na astmę. Działanie to ma na celu poprawę kontroli choroby i zmniejszenie zużycia leków przeciwzapalnych i rozkurczowych.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".