Wyprysk podudzi

Podłożem wyprysku podudzi jest najczęściej występowanie żylaków podudzi i ud. Zmiany żylakowe powodują ścieńczenie skóry. Staje się ona sucha, podatna na urazy i często skłonna do tworzenia owrzodzeń. Czynnik zapoczątkowującym proces chorobowy jest zwykle niewielki uraz zakażony bakteryjnie.

Ogniska choroby umiejscawiają się zazwyczaj na skórze pierwotnie zmienionej przez obecność żylaków. Są dobrze odgraniczone i mają typowy, grudkowo - pęcherzykowy charakter. Zdarzą się zajęcie obydwu kończyn. Zwykle dokuczają osobom starszym.

Objawy wyprysku podudzi mogą ulec uogólnieniu. Zwykle następuje to w wyniku długotrwałego procesu chorobowego i przedostania się cząsteczek alergenu do krążenia ustrojowego. W tej sytuacji wykwity skórne przybierają postać drobnej, grudkowej wysypki, czasem zlewającej się, umiejscowionej głównie na twarzy, ale także na tułowiu i kończynach.

Leczenie wyprysku podudzi polega na podaży leków naczyniowych w celu poprawy krążenia krwi oraz miejscowych aplikowaniu kremów i maści ze steroidami. Zmiany wrzodziejące wymagają odkażania.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".