Wskazania i przeciwwskazania do immunoterapii swoistej

Immunoterapię swoistą można zastosować u osób cierpiących z powodu alergicznego nieżytu nosa, spojówek oraz chorujących na astmę. Jednak jest to możliwe tylko w przypadku, gdy potwierdzono badaniami immunologicznymi, że dany alergen jest odpowiedzialny za występowanie objawów klinicznych choroby.

Immunoterapię swoistą też dość często stosuje się u osób uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych. Natomiast wskazaniem do podania podjęzykowej formy szczepionki alergenowej jest alergiczny, zależny od IgE, nieżyt nosa z udokumentowanym ciężkim przebiegiem choroby. Udowodniono też skuteczność terapii immunoswoistej u osób uczulonych na pyłki traw, drzew i chwastów, zarodniki grzybów pleśniowych (Alternaria), roztocza kurzu domowego, karaluchy oraz alergeny kota.

Lepsze wyniki leczenia uzyskuje się u osób uczulonych na alergeny sezonowe. Im mniejsza ilość alergenów wywołujących uczulenie, tym lepsze wyniki terapii. U dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa, niezwłoczne rozpoczęcie immunoterapii zmniejsza ryzyko wystąpienia astmy. Niestety, szczepionki alergenowi są nieskuteczne w przypadku alergii pokarmowych, przewlekłych pokrzywek i obrzęku naczynioruchowego. Nie zaleca się również stosowania szczepień w atopowym zapaleniu skóry.

Przeciwwskazania do immunoterapii swoistej


Przeciwwskazaniem do zastosowania immunoterapii są współwystępujące choroby autoimmunologiczne, niedobory odporności, nowotwory złośliwe, etap ostrych objawów zakażenia, zaburzenia psychiczne. Również u osób, u których występują przeciwwskazania do stosowania adrenaliny oraz u osób z utrudnionym kontaktem ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych przewyższa zalety terapii.

W razie konieczności przewlekłego przyjmowania betablokerów (choroby serca) oraz objawów ciężkiej i źle kontrolowanej astmy nie należy rozpoczynać leczenia. Wiek poniżej 5 lat i ciąża również są przeciwwskazaniem do stosowania tej metody leczenia.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".