Urticaria vasculitis

Urticaria vasculitis to odmiana przewlekłej pokrzywki (urticaria vasculitis z łaciny to "pokrzywka naczyniowa" - nie ma odpowiednika w języku polskim).

Typ urticaria vasculitis jest zależny od kompleksów immunologicznych (typ III nadwrażliwości). Mediatorem zapalnym wyjątkowo nie jest histamina, co w praktyce oznacza, że tak chętnie stosowane leki antyhistaminowe nie będą działały w tej chorobie. Rolę mediatora zapalnego w tym typie pokrzywki pełnią składniki dopełniacza.

Oprócz typowych bąbli pokrzywkowych pojawiają się bóle w stawach i kościach, bóle brzucha. Czasem dołączają zmiany nerkowe. Charakterystyczne jest utrzymywanie się bąbli pokrzywkowych powyżej 72 godzin.

Urticaria vasculitis współwystępuję z takimi chorobami, jak toczeń rumieniowaty, zapalenie wątroby typu B i C. Dlatego też podczas diagnostyki zwraca się szczególną uwagę na objawy chorób towarzyszących, które wymagają natychmiastowego leczenia. Leczenie choroby podstawowej najczęściej likwiduje również objawy pokrzywki typu urticaria vasculitis.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".