Typy astmy

Pomimo tego, że czynniki wywołujące objawy kliniczne oraz przebieg naturalny są różne w różnych odmianach astmy, obraz kliniczny jest podobny. Pod względem czynnika wywołującego astmę można podzielić na alergiczną i niealergiczną.

Astma alergiczna


Astma alergiczna jest inaczej nazywana astmą atopową i zaczyna się zwykle w dzieciństwie. Często współwystępuje z alergicznym nieżytem nosa i wypryskiem skórnym alergicznym a jej przebiegowi towarzyszą remisje. U podłoża astmy alergicznej leży atopia, czyli predyspozycja do zwiększonej produkcji przeciwciał klasy IgE. Jednak stwierdzenie atopii nie oznacza, że dana osoba choruje na astmę. Za powstawanie objawów klinicznych wini się zwłaszcza przebyte w dzieciństwie zakażenie wirusem RSV, który niszczy nabłonek dróg oddechowych, palenie papierosów przez matkę podczas ciąży oraz zanieczyszczenie środowiska i ekspozycja na wysokie stężenia alergenów.

Astma niealergiczna


Astma niealergiczna jest często nazywa astmą nieatopową i występuje u 10% dorosłych osób z astmą. Pierwsze objawy ujawniają się dość późno a sama choroba często wiąże się a alergicznym nieżytem nosa. Nie towarzyszy jest zjawisko atopii. Wśród czynników wywołujących objawy wymienia się wysiłek, infekcje, stres oraz nietolerancję leków.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".