Świerzbiączka guzkowa Hyde

Świerzbiączka guzkowa Hyde jest to prawdopodobnie nasilona forma neurodermitu ograniczonego. Zmiany mają charakter guzkowy, są rozsiane.

Świąd towarzyszący wykwitom jest wybitnie nasilony, co prowadzi do uporczywego drapania. W części przypadków stwierdza się podwyższony poziom IgE. Jednak najważniejszy wydaje się związek z układem nerwowym i stresem. Nerwowe sytuacje bardzo nasilają i tak mocno wyrażone objawy, głównie świąd. Zdarza się, że nasilenie objawów prowadzi do prób samobójczych i koniecznej opieki ze strony lekarza psychiatry.

Leczenie świerzbiączki opiera się na stosowaniu leków neuroleptycznych (odmiany leków stosowanych w psychiatrii i neurologii) oraz na podawaniu silnie działających steroidów, czasem wstrzykiwanych do ognisk chorobowych. Czasem ulgę przynosi zabieg krioterapii lub laseroterapii.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".
2) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".