Rozpoznanie i leczenie alergii na lek

Aby rozpoznać alergię na dany lek, muszą być spełnione ścisłe kryteria. Choroba musi mieć podłoże alergiczne oraz mieć alergiczne następstwa dla pacjenta. Zazwyczaj przeprowadza się dokładny wywiad, w którym lekarz pyta o występujące lub poprzednie objawy, kiedy wystąpiły i po jakim czasie od zażycia leku podejrzanego o wywołanie symptomów alergii.

Wśród badań dodatkowych zwykle lekarz zleca testy skórne typu prick test. Niekiedy wykonuje się również testy śródskórne. Ten rodzaj badania pomaga wykryć natychmiastową reakcję alergiczną na duże cząsteczki białka. Jest pomocny w rozpoznawaniu alergii na antybiotyki oraz na niektóre leki zwiotczające mięśnie. O ile dodatni wynik testu upoważnia do rozpoznania alergii, o tyle ujemny wynik niestety nie wyklucza możliwości wystąpienia objawów alergicznych. Dodatkowo można wykonać oznaczenie swoistych przeciwciał w klasie IgE w surowicy krwi, który to test jest również trudny do oceny w razie wyniku ujemnego, gdyż ma niewielką wartość predykcyjną.

Płatkowe testy skórne wykonuje się w przypadku podejrzenia kontaktowego zapalenia skóry. Natomiast badaniem najbardziej skutecznym i wartościowym diagnostycznie jest próba prowokacyjna z lekiem. Jest to jednak badanie, które niesie za sobą ryzyko wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych i wykonuje się go tylko w przypadku, gdy pozostałe metody diagnostyczne nie przyniosły jasnego rozpoznania bądź wykluczenia choroby.

Leczenie nadwrażliwości na leki


Pierwszym etapem leczenia alergii na lek jest natychmiastowe przerwanie podawania leku. Następnie ocenia się stan kliniczny pacjenta. Ciężki stan, objawy wstrząsu wymagają leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej. Wystąpienie objawów nadwrażliwości na dany lek wyklucza możliwość ponownego stosowania medykamentu.

Jeśli jednak istnieje absolutna konieczność dalszego zażywania leku, stosuje się leczenie farmakologiczne. Uznanym sposobem jest odczulanie za pomocą immunoterapii swoistej. Inna metodą jest przeprowadzenie próby prowokacyjnej, która zwiększa tolerancję na lek. W ostateczności podaje się leki hamujące reakcje nadwrażliwości - zazwyczaj są to glkokortykosteroidy oraz leki przeciwhistaminowe.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".