Rokowanie i wpływ astmy na aktywność życiową

Rokowanie w astmie jest zazwyczaj dość dobre. Wyniki leczenia na ogół są zadowalające. Regularne i odpowiednio dobrane oraz wcześnie rozpoczęte leczenie farmakologiczne w zasadzie zapewnia całkowitą kontrolę astmy.

Na szczęśnie tylko u nielicznych chorych dochodzi do szybkiego pogarszania się stanu ogólnego, nawet mimo optymalnego leczenia. Za takie sytuacje wini się swoiste predyspozycje osobnicze.

Osoby, które są leczone w sposób prawidłowy i optymalny, nie odczuwają ograniczenia aktywności fizycznej. Ćwiczenia fizyczne - szczególnie polecane jest pływanie - są wskazane dla wszystkich chorych na astmę. Ważne jest jednak, by wysiłek rozpoczynać powolną rozgrzewką, co zmniejsza ryzyko wystąpienia duszności podczas intensywniejszego biegu czy spaceru.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, chory może zażyć profilaktycznie lek rozkurczający drogi oddechowe przed planowanym wysiłkiem fizycznym.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".