Rodzaje szczepionek ITS

Szczepionka podskórna zazwyczaj ma formę depot, która gwarantuje powolne uwalnianie alergenu w organizmie, co pozwalanie tylko zwiększyć bezpieczeństwo szczepienia, ale też wydłuża okres między kolejnymi wstrzyknięciami. Istnieją też chemicznie zmodyfikowane szczepionki zawierające tak zwane alergoidy, które mają mniejszą zdolność wywoływania aktywacji komórek efektorowych.

Szczepionka podskórna jest najbardziej popularną formą szczepienia osób z chorobami alergicznymi i uważa się, że ma największą skuteczność. Co istotne, ma również udowodnioną badaniami klinicznymi skuteczność długotrwałą, co wpływa bezpośrednio na komfort życia pacjenta.

Szczepionka podjęzykowa jest drugą formą podania roztworu alergenu do organizmu. Stosuje się ją u osób, które nie tolerują szczepionki podskórnej oraz u osób z alergicznym nieżytem nosa z ciężkimi reakcjami alergicznymi na alergeny wziewne. Nie udowodniono, że szczepionka podjęzykowa jest równie skuteczna co podskórna. Nie ma również danych na temat jej długofalowego działania. W zawiesinie szczepionki podjęzykowej podaje się wyciągi alergenowi w płynie zawierającym glicerol.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".