Przyczyny astmy

Skurcz oskrzeli powstaje zazwyczaj w wyniku kontaktu z alergenem. Jednak sporą grupę stanowią pacjenci, którzy odczuwają objawy choroby po wysiłku, na zimnym powietrzu lub w trakcie dużego stresu.

Wśród alergenów astmy najważniejszym czynnikiem wydaje się być kurz domowy, alergeny pyłków roślin, pleśni oraz antygeny zwierzęce. Wszystkie one należą do grupy alergenów wziewnych. Niezwykle rzadko dochodzi do reakcji alergicznej po spożyciu pokarmów lub po zażyciu leków.

Kurz domowy jest mieszaniną wielu alergenów środowiskowych - roztoczy, karaczanów i sierści zwierząt domowych. Roztocza najlepiej rozwijają się w temperaturze 25-30 st. Celsjusza i wilgotności powyżej 70%. Najbardziej intensywnie rozmnażają się między sierpniem a październikiem. Unoszą się w powietrze podczas sprzątania. U osób nadwrażliwych na kurz można wykryć w surowicy krwi swoiste przeciwciała klasy IgE i IgG. Jednak u około 10% zdrowych osób również można wykryć ten rodzaj przeciwciał, zatem nie jest to wskaźnik upoważniający do rozpoznania choroby.

Wśród pyłków roślin największe znaczenie mają pyłki traw, chwastów i drzew. Większość osób uczulonych na pyłki roślin wykazuje objawy dotyczące górnych dróg oddechowych i nosa. Tylko u około 10% rozwija się pełnoobjawowa astma.

Spośród antygenów naskórka zwierząt najsilniej uczulają koty, słabiej psy, stosunkowo rzadko ptaki lub gryzonie.

Pleśnie mogą wykazywać alergiczność sezonową lub całoroczną. Do gatunków najbardziej niebezpiecznych należy Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Pulularia i Epiccocum. Spośród nich tylko Aspergillus występuje całorocznie, pozostałe mają charakter sezonowy. Alergeny grzybów najczęściej występują w słabo wietrzonych i zawilgoconych pomieszczeniach.

Również składniki diety oraz styl życia wpływają na dostępność alergenów. Badania zdają się potwierdzać tezę, że różne czynniki środowiskowe, dodatki do pokarmów i inne substancje, które samo w sobie nie są alergenami, mogą zwiększać reakcję nadwrażliwości.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".