Przebieg naturalny astmy

O przebiegu naturalnym mówimy, gdy choroba jest potwierdzona, natomiast nie jest leczona w żaden sposób. Astma jest chorobą przewlekłą i może pojawić się w każdym wieku. W okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym objawy kliniczne są zazwyczaj poprzedzone infekcją wirusową górnych dróg oddechowych. Rozpoznanie stawia się zazwyczaj około trzeciego do piątego roku życia, gdy napady duszności pojawiają się bez infekcji wirusowych a badania dodatkowe sugerują etiologię alergiczną dolegliwości. W tym wieku choroba ma zazwyczaj przebieg epizodyczny, z dużą skłonnością do remisji.

W wieku dorosłym początek astmy ma częściej podłoże niealergiczne a sama choroba ma cięższy przebieg.

Zaostrzenie astmy


Zaostrzenia choroby są typowym elementem astmy. Mogą się one rozwijać stopniowo lub łagodnie. Objawy narastają w ciągu kilku godzin, częściej dni lub nawet tygodni, gdy mamy do czynienia ze stopniowym zaostrzeniem. Zwykle u podłoża leżą infekcje układu oddechowego lub nieodpowiednie leczenie.

W gwałtownym zaostrzeniu objawy narastają wciągu godzin lub nawet minut po zadziałaniu czynnika wywołującego. Zaostrzenie może mieć charakter lekki, umiarkowany, ciężki lub zagrażający życiu a nieleczone może doprowadzić do zgonu chorego. Wieloletnia, postępująca i nieleczona astma prowadzi w sposób nieuchronny do nieodwracalnego ograniczenia przepływu przez drogi oddechowe wskutek niekorzystnego remodelingu.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".