Próba prowokacyjna z lekami

Próba prowokacyjna z lekami jest uznawana za złoty standard w diagnostyce nadwrażliwości na leki.

Badanie wykonuje się po około 4 tygodniach od epizodu nadwrażliwości. Lek podaje się w formie zalecanej przez producenta, choć czasem odstępuje się od podania dożylnego na rzecz doustnego ze względu na wolniejsze wchłanianie i mniejsze ryzyko wystąpienia silnych objawów alergii. Zaczyna się od małej dawki - do 100 razy mniejszej, niż zalecana i w odstępach około trzydziestominutowych, czasem dłuższych, zwiększa się dawkę aż do uzyskania wartości terapeutycznej. Każdy objaw nadwrażliwości jest wskazaniem po przerwania badania i uznania próby za dodatnią.

Badanie to niesie ze sobą ryzyko wystąpienia silnych objawów uczuleniowych i w zasadzie jest wykonywane w ostateczności, gdy inne metody diagnostyczne nie przyniosły jednoznacznych rezultatów. Nie należy wykonywać badania, gdy lek wywołał zespół objawów zagrażających życiu chorego oraz u kobiet w ciąży.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".