Próba prowokacyjna z kwasem salicylowym

Próba prowokacyjna z kwasem salicylowym wykonywana jest w podejrzeniu nadwrażliwości na aspirynę lub inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (paracetamol, ibuprofen itp.). istnieją różne metody wykonania tego badania.

W próbie doustnej chory pierwszego dnia przyjmuje placebo i ma mierzoną zdolność oddechową za pomocą spirometrii. Gdy wyniki nie odbiegają od normy, kolejnego dnia chory przyjmuje dawki kwasu acetylosalicylowego co 2,5 godziny i również jest poddawany badaniu spirometrycznemu. Wyniki odczytuje się od razu i na ich podstawie rozpoznaje się nadwrażliwość lub jej brak.

Istnieje również możliwość podania leku wziewnie lub donosowo. Próba wziewna odbywa się w ciągu jednego dnia, jednak nie wszyscy uczuleni na kwas acetylosalicylowy reagują na ten rodzaj podania. Próba donosowa natomiast jest dobrą i szybką metodą badania u chorych z astmą niestabilną. Stosuje się ją u chorych, którzy mają podejrzenie silnie wyrażonej nadwrażliwości na lek i objawy ze strony górnych dróg oddechowych. Ujemny wynik badania nie wyklucza choroby i u pacjentów z podejrzeniem alergii na lek należy wykonać próbę wziewną lub doustną.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".