Pokrzywka przewlekła

Pokrzywka przewlekła to rzadziej występująca postać pokrzywki, występująca najczęściej u dorosłych. O jej charakterze decyduje czas trwania objawów klinicznych a granicą między pokrzywką ostrą a przewlekłą jest czterotygodniowy czas trwania choroby.

Czynniki wywołujące pokrzywkę przewlekłą w dużej mierze nie różnią się od tych powodujących objawy w ostrej odmianie pokrzywki - alergeny pokarmowe, leki lub alergeny wziewne. Jednak pojawienie się bąbli pokrzywkowych może spowodować również zakażenie organizmu (np. grzybice) lub bardzo rzadko własne hormony, takie jak progesteron. Wysiew zmian skórnych ma też powiązanie ze stanem psychicznym pacjenta - stres nasila lub wywołuje objawy. Zmiany skórne bardzo szybko się cofają po usunięcia czynnika wywołującego.

Lekiem, który najczęściej powoduje powstanie przewlekłej pokrzywki, jest kwas acetylosalicylowy, czyli popularna Aspiryna czy Polopiryna. Jednak mechanizm powstawania tej reakcji nie ma charakteru alergicznego. W alergicznej postaci pokrzywki przewlekłej rolę gra histamina oraz przeciwciała IgE, czyli najczęstsze składniki reakcji alergicznych.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".