Pokrzywka

Pod pojęciem pokrzywki kryje się dość niejednolity zespół objawów, którego wspólnym elementem jest występowanie bąbla pokrzywkowego.

Bąbel pokrzywkowy to wykwit skórny - rodzaj obrzęku, różowy lub porcelanowobiały, który znika równie szybko jak się pojawia. Na skórze objawia się jako twardy, często bolesny w dotyku guzek o różnorodnym kształcie - od okrągłego do festonowatego (jak obrączka). Ma zawsze wyraźne granice. Pojawia się w różnych miejscach na całym ciele. Bąbel może być pojedynczy lub mnogi, czasem może osiągnąć bardzo duże rozmiary.

Pokrzywka sama w sobie jest bardziej uciążliwa, niż groźna dla pacjenta. Nierzadko jednak pojawiają się objawy towarzyszące, takie jak obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i dróg oddechowych. Jeśli dojdzie do obrzęku w obrębie krtani, istnieje ryzyko wystąpienia duszności i zagrożenia dla pacjenta.

Pokrzywkę można podzielić na ostrą, przewlekłą oraz przewlekłą przerywaną. O podziale decyduje przebieg choroby. Pokrzywkę powoduje rozmaite alergeny (wziewne, pokarmowe, leki, bakterie) i należy ona do jednych z najczęstszych chorób alergicznych. W mechanizmie powstawania biorą udział przeciwciała klasy IgE.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".