Objawy kliniczne astmy

Astma jest taką specyficzną chorobą, której objawy mogą być bardzo różnorodne lub też bardzo skąpe. Dlatego też niejednokrotnie diagności mają problem z potwierdzeniem podejrzenia choroby. Bywa, że pacjent, poza napadami duszności i zaostrzeniami choroby, nie odczuwa żadnych dolegliwości.

Pacjent podczas wywiadu zazwyczaj skarży się na uczucie braku powietrza. Duszność ma charakter napadowy, różne nasilenie. Może pojawić się o każdej porze, często można połączyć jej początek z czynnikiem wywołującym. Duszność ustępuje samoistnie, ale częściej dopiero pod wpływem leczenia. Poza tym niektórzy chorzy opisują duszność jako uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Chorzy mogą uskarżać się na świszczący oddech lub kaszel. Kaszel jest zwykle suchy, męczący i ma charakter napadowy. Nie zawsze towarzyszy napadom duszności. Gdy występuje jako jedyny objaw choroby, mówi się o wariancie kaszlowym astmy (zespół Corrao). Dość często z astmą współwystępuje inne rodzaj alergii, najczęściej alergiczny nieżyt nosa. Choroba zaczyna się już w dzieciństwie i często już ktoś z rodziny cierpi z powodu podobnych dolegliwości.

Podczas badania przedmiotowego lekarz może stwierdzić przyspieszony oddech (powyżej 15 oddechów/minutę) lub przyspieszoną akcję serca oraz wysłuchać specyficzne dźwięki w płucach, które są skutkiem zwężenie dróg oddechowych. Niekiedy również może pojawić się wydłużony wydech, gdyż normą jest fakt, że wdech trwa tyle samo co wydech.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".