Nadwrażliwość typu II

Typ II reakcji nadwrażliwości nosi nazwę cytotoksyczny. Nie jest on zdefiniowany tak jednoznacznie, jak typ I. Może wystąpić w różnych tkankach i narządach.

Antygenem (czyli obcą substancją, na którą reaguje organizm) mogą być na przykład leki, których cząsteczki (hapteny) wiążą się w ustroju w białkami. Często też dochodzi do powstania nadwrażliwości na antygenem wewnątrzpochodny.

Choroby, u których podłoża leży typ II nadwrażliwości to głównie trombocytopenia polekowa (obniżenie ilości płytek krwi), niedokrwistość hemolityczna czy agranulocytoza (brak lub minimalna ilość granulocytów) polekowa. W wyniku reakcji typu II powstaje też zespół Goodpasture'a - choroba o podłożu alergicznym doprowadzająca do niewydolności nerek i płuc.

Czas powstania reakcji jest różny - od kilku minut do kilku godzin. Przeciwciała, które biorą udział w wytworzeniu nadwrażliwości typu II, należą do grupy IgM, IgA i IgG. Natomiast mediatorami zapalnymi są najczęściej składniki dopełniacza, czyli części kaskady białek biorących udział w tworzeniu odporności organizmu.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".