Nadwrażliwość

Jeszcze do niedawna termin nadwrażliwość był równoważny alergii. Obecnie ten pierwszy uznany jest za szerzej opisujący zjawisko powstawania objawów alergii.

Definicja nadwrażliwości to podobna za każdym razem reakcja (objawy kliniczne) powstała za przyczyną kontaktu z określonym czynnikiem, który w danej dawce nie byłby szkodliwy dla osób zdrowych.

Nadwrażliwość może mieć charakter alergiczny lub niealergiczny. Charakter alergiczny warunkuje immunologiczne podłoże powstania reakcji. W tym zjawisku mogą brać udział zarówno przeciwciała - na przykład immunoglobuliny klasy IgE, ale też IgA, IgM oraz IgG, jak i komórki, na przykład uczulone swoiście limfocyty T (rodzaj białych krwinek).

Podział reakcji nadwrażliwości opracowali Gell i Coombs. Nie jest on do końca precyzyjny, gdyż reakcje często występują wspólnie i nie zawsze możliwe jest rozgraniczenie poszczególnych zjawisk. Wśród nadwrażliwości o charakterze alergicznym - czyli o podłożu immunologicznym - wyróżnić możemy cztery typy oznaczone cyframi rzymskimi.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".