Leki przeciwhistaminowe II generacji

Wśród leków przeciwhistaminowych II generacji znajdują się między innymi cetyryzyna oraz jej izomer lewocetyryzyna, loratadyna, mizolastyna czy elastyna. Substancje te są składnikami wielu leków dostępnych w aptekach bez recepty, także tych najpopularniejszych, jak Zytrec czy Allertec WZF. Leki te zostały zsyntetyzowane później niż leki I generacji.

Podobnie, jak leki I generacji podawane są głównie doustnie lub miejscowo na skórę i błony śluzowe. Są bardziej wybiórcze w stosunku do receptorów histaminowych, dlatego też działania niepożądane są mniej nasilone a same leki są bezpieczniejsze w stosowaniu. Leki te dostępne są zarówno w postaci leków długodziałających, jak i krótkodziałających. Większość jest metabolizowana w wątrobie, jednak niektóre są wydalane i unieczynnione w nerkach. Wykazują słabsze działanie w tych chorobach alergicznych, które nasilają się pod wpływem stresu - koronnym przykładem jest tu atopowe zapalenie skóry.

Zalety leków przeciwhistaminowych II generacji


Leki przeciwhistaminowe II generacji mają szeroką rozpiętość terapeutyczną. Oznacza to, że lek zarówno w małym jak w dużym stężeniu działa podobnie a nie zwiększa się ilość działań niepożądanych. Jest to istotne, ponieważ każda osoba ma swój własny metabolizm leków i czasem trudno przewidzieć, jaka dawka leku będzie odpowiednia dla danego pacjenta.

Leki II generacji są mało toksyczne, niezwykle rzadko powodują senność, ponieważ nie przenikają do krążenia mózgowego. Mogą być w szczególnych przypadkach stosowane w ciąży, choć tylko niektóre. Również jaskra i przerost gruczołu krokowego nie jest przeciwwskazaniem do stosowania leków II generacji. Nie nasilają toksycznego działania alkoholu i leków przeciwlękowych stosowanych w psychiatrii.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Kobayashi: "Antagoniści receptora histaminowego H1".
2) W. Kostowski: "Farmakologia".
3) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".