Leki przeciwhistaminowe I generacji

Do grupy leków przeciwhistaminowych I generacji (klasyczne leki przeciwhistaminowe) zalicza się miedzy innymi dimetinden, klemastyna, antazolina oraz hydroksyzyna. Maja silnie działanie przeciwhistaminowe. Działają przeciwświądowo. Niestety są mało selektywne i poza receptorami histaminowymi blokują również inne receptory, co jest bezpośrednią przyczyną występowania działań niepożądanych.

Klasyczne leki przeciwhistaminowe przyjmuje się doustnie w formie tabletek, działają do sześciu godzin i są metabolizowane w wątrobie, co ma znaczenie u osób niewydolnością tego narządu lub przyjmujących inne leki obciążające enzymy wątrobowe.

Wskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych I generacji


Wśród wskazań do przyjmowania leków I generacji na czoło wysuwa się ostra reakcja alergiczna, zwłaszcza pokrzywka z dużym świądem. W tej sytuacji lek podaje się dożylnie lub domięśniowo. Zastosowanie znalazły również w zapobieganiu wymiotom, czy to spowodowanych chorobą lokomocyjną, czy zaburzeniami ze strony błędnika. Miejscowo są stosowane w skórnych reakcjach alergicznych, na przykład po ukąszeniu owada czy w atopowym zapaleniu skóry. Powodem do ich stosowania jest również obrzęk naczynioruchowy, odczyny polekowe oraz dolegliwości alergiczne ze strony układu oddechowego. Są również podawane jako leki pomocnicze we wstrząsie anafilaktycznym i chorobie posurowiczej.

Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych I generacji


Niw należy stosować leków przeciwhistaminowych I generacji u osób, u których wykryto leukopenię (zmniejszoną liczbę białych krwinek), trombocytopenię (spadek liczby płytek kwi) oraz niedokrwistość. Niewskazane jest również zastosowanie leku u pacjentów z jaskrą i przerostem gruczołu krokowego. Nie podaje się go pacjentom, u których występują napady astmy. Leków z tej grupy nie można łączyć z leki przeciwlękowymi i z alkoholem, gdyż może doprowadzić to do groźnych w skutkach zaburzeń świadomości.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Kobayashi: "Antagoniści receptora histaminowego H1".
2) W. Kostowski: "Farmakologia".
3) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".