Leczenie astmy

Leczenie astmy rozpoczyna się w momencie, gdy określony zostanie stopień ciężkości choroby. Obecnie zaleca się stosowanie metody step down, czyli zaczynanie od leków silniej działających w większych dawkach, by po uzyskaniu poprawy powoli zmniejszać dawkę leku lub odstawiać poszczególne specyfiki do momentu, gdy leczenie będzie wystarczające do utrzymania dobrego stanu pacjenta. Standardem leczenia jest wziewny lek rozkurczowy i przeciwzapalny, do których ewentualnie dodaje się kolejne leki.

Kluczem do optymalnego leczenia, czyli do zmniejszenia objawów klinicznych jest ścisła współpraca między lekarzem prowadzącym a pacjentem. Jeśli któraś ze stron nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, leczeni jest praktycznie bez szans na powodzenie. W przypadku, gdy leczenia zaostrzenia nie przynosi pożądanych rezultatów konieczna jest hospitalizacja, tlenoterapia oraz późniejsze rozważenie modyfikacji leczenia.

W astmie epizodycznej nie jest konieczne stosowanie leków na stałe. Wystarczający jest zazwyczaj betamimetyk wziewny stosowany doraźnie, jednak nie częściej, niż raz w tygodniu. W przypadku zaostrzenia objawów stosuje się przez kilka dni glikokortykosteroid doustnie.

Astma przewlekła łagodna wymaga stosowania leków stale. Zazwyczaj są wziewne glikokortykosteroidy w małej dawce lub kromony czy tez lek antyleukotrienowy. Lek dobiera się indywidualnie. Doraźnie zaleca się stosowanie betamimetyku krótkodziałającego, jednak nie częściej niż 3-4 razy dziennie. W razie braku poprawy można zwiększyć dawkę glikokortykosteroidów lub dołączyć betamimetyk długodziałający.

W astmie przewlekłej umiarkowanej glikokortykosteroidy wziewne w średniej dawce łączy się z długodziałającym betamimetykiem lub teofiliną. Niekiedy można zwiększyć dawkę glikokortykosteroidów. Doraźnie stosuje się jak zwykle betamimetyk krótkodziałający. Czyli w sumie w astmie umiarkowanej pacjent przyjmuje minimum trzy leki.

Astma ciężka przewlekła wymaga leczenia skojarzonego. Poza glikokortykosteroidami wziewnymi podaje się betamimetyk długodziałający, teofilinę, niekiedy cholinolityk oraz oczywiście betamimetyk krótkodziałający doraźnie - według potrzeb, może być częściej niż 3-4 razy dziennie. W tym rodzaju astmy podaje się również glikokortykosteroidy doustnie w dawce dopasowanej indywidualnie według potrzeb pacjenta.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".