Inne leki często powodujące reakcje alergiczne

Alergia na krew i preparaty krwiopochodne


Nieczęsto w klinice zdarzają się przypadki, gdy konieczne jest przetoczenie krwi lub jej pochodnych preparatów. Jest to często zabieg ratujący życie. Jednak powikłania tej metody niekiedy przybierają charakter reakcji alergicznej. Najczęściej występuje ostra pokrzywka. Może również pojawić się obrzęk krtani lub skurcz oskrzeli.

Najpoważniejszym skutkiem nadwrażliwości jest nadal wstrząs anafilaktyczny. Sytuacja ta jest o tyle problematyczna, że nie istnieją testy mające znamienną wartość predykcyjną, czyli nie da się przewidzieć która osoba zareaguje alergicznie a która nie. Należy również pamiętać, że dosyć szeroko stosowane immunoglobuliny również są pochodnymi krwi i mogą wywoływać reakcje alergiczne. Dlatego też w trakcie podawania tych preparatów niezbędna jest kontrola lekarza i obserwacja pacjenta.

Alergia na heparynę


Heparyna jest podawana w chorobach zakrzepowych, w zatorowości płucnej oraz nierzadko w zawale serca. Do objawów reakcji alergicznej należą pokrzywka, zmiany w składzie krwi oraz anafilaksja.

Alergia na leki stosowane w chemioterapii nowotworów


Wiadome jest, że leki stosowane w chemioterapii nowotworów są lekami wywołującymi liczne powikłania i stanowią duże obciążenie dla organizmu chorego. Wśród niepożądanych reakcji występuje również reakcja alergiczna. Częściej zdarza się przy dożylnej podaży leku, niż przy na przykład domięśniowej.

Oprócz typowych wysypek skórnych, może pojawić się niedokrwistość w mechanizmie alergicznym. Może pojawić się również ból stawów, nacieki w płucach i gorączkę, które to objawy są prawdopodobnie wywołane przez obecność kompleksów immunologicznych.

Alergia na opioidy


Leki takie, jak morfina, kodeina i inne narkotyczne leki przeciwbólowe mają własność uwalniania czynników alergicznych z komórek zapalnych. Reakcje alergiczne rzadko zagrażają życiu i zazwyczaj mają łagodny przebieg. Najczęściej zdarzają się wysypki skórne, ale może również dojść do reakcji o typie anafilaksji.

Trudno jest wykonać testy skórne z lekami opioidowymi, gdyż nie są one miarodajne. Gdy konieczne jest podanie leku z tej grupy, przed zastosowaniem aplikuje się lek przeciwhistaminowy. Jednak chętniej jest stosowany inny lek przeciwbólowy.

Alergia na inhibitory konwertazy angiotensyny


Inhibitory konwertazy angiotensyny - powszechnie stosowane w leczeniu chorób serca - najczęściej wywołują uporczywy kaszel. Jeśli chodzi zaś o reakcje typowo alergiczne, to zdarzają się obrzęki naczynioruchowe i wysypki skórne. Jeśli objawy nie są dokuczliwe, podaje się leki antyhistaminowe. Ewentualnie zmienia się lek na odpowiednik z innej grupy leków nasercowych.

Alergia na substancje pomocnicze leków


W tabletkach, które połykamy, tylko niewielką część stanowi czynna substancja. Reszta to tak zwane podłoże, czyli substancje konserwujące i stabilizujące. Substancje te są często przyczyną reakcji niepożądanych. Pojawiają się wysypki skórne, obrzęk krtani. W sporadycznych przypadkach dochodzi reakcji anafilaktycznej. Również podłoża leków stosowanych zewnętrznie mogą być przyczyną reakcji alergicznej.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".