Immunoterapia swoista (ITS)

Immunoterapia swoista (ITS), czyli popularne odczulanie, jest sposobem leczenia alergii. Jej główną zasadą jest podawanie stopniowo rosnących dawek alergenu w postaci szczepionki. Celem takiego leczenia jest wywołanie tolerancji immunologicznej oraz zmniejszenie nasilenia objawów związanych z nadwrażliwością na dany alergen.

Po podaniu szczepionki alergenowej dochodzi do stymulacji układu odpornościowego. Wynikiem tejże stymulacji jest swoiste hamowanie wydzielania przeciwciał klasy IgE, co prowadzi do zmniejszenia objawów klinicznych choroby alergicznej. Innym mechanizmem działania takiej szczepionki jest oddziaływanie bezpośrednio lub za pomocą IgE na receptory biorące udział w rozpoznawaniu czynnika wywołującego i wyzwalaniu reakcji nadwrażliwości na daną substancję. Można również stwierdzić zmniejszoną aktywność komórek odpowiadających za powstawanie objawów alergicznych.

Pierwsze próby immunoterapii swoistej podjęto już na początku ubiegłego stulecia, jednak w ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój tej metody leczenia oraz znaczną poprawę skuteczności. Należy jednak pamiętać, że jest to terapia, która leczy uczulenie na ściśle określony alergen, czyli nie znajduje zastosowania w momencie, gdy przyczyna choroby nie jest znana.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".