Działania niepożądane ITS

Po podanie roztworu alergenu wokół miejsca wstrzyknięcia może wystąpić obrzęk, rumień, jak również ból lub świąd. Reakcja ta nie jest powodem do niepokoju ani do zaprzestania leczenia. Można rozważyć zmniejszenie dawki alergenu.

Groźniejszym powikłaniem jest reakcja ogólnoustrojowa. Za lekką lub umiarkowaną reakcję uważamy taką, w której pojawiają się nieżyt nosa, zmiany skórne o charakterze pokrzywki, obrzęk naczynioruchowy lub napad astmy. Objawy te pojawiają się od 30 minut do doby po podaniu alergenu. Wymagają one leczenia przeciwalergicznego. Reakcja ogólnoustrojowa zagrażająca życiu to sytuacja, w której dochodzi do obrzęku krtani, ciężkiego napadu astmy niepoddającego się leczeniu.

Apogeum objawów stanowi wstrząs anafilaktyczny. Jest to bardzo rzadka sytuacja, która wymaga natychmiastowego leczenia przeciwwstrząsowego. Zaobserwowano, że poważne reakcje niepożądane występują częściej w przypadku, gdy podana jest wysoka dawka alergenu, lub gdy rozpoczęto nowe opakowanie leku. Z tych przyczyn po każdym szczepieniu lekarz prosi, by pacjent pozostał w gabinecie przez około pół godziny, co pozwoli na obserwację stanu ogólnego i ewentualną szybką reakcję na wszelkie niepokojące objawy.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".