Diagnostyka pokrzywki

Aby rozpoznać pokrzywkę należy zaobserwować i potwierdzić występowanie charakterystycznych zmian bąblowych na skórze, które utrzymują się przez krótki czas, są swędzące i nie pozostawiają śladu po ustąpieniu. Do tego najczęściej dochodzi charakterystyczny wywiad, gdyż zazwyczaj objawy pojawiają się po ekspozycji na znany pacjentowi alergen.

Badania diagnozujące pokrzywkę mają na celu zidentyfikowanie substancji będącej czynnikiem wywołującym. Dlatego też przeprowadza się testy wyłączania podejrzanych substancji lub wręcz przeciwnie - ekspozycji na domniemany alergen.

W poszczególnych rodzajach alergii stosuje się różne techniki badania. Od wykluczenia podejrzanego pokarmu na okres kilku tygodni a potem doustnego testu prowokacji i obserwacji reakcji organizmu do rysowania szpatułką po skórze w podejrzeniu dermografizmu. W pokrzywce z zimna lub cieplnej stosuje się ekspozycję na dany czynnik fizyczny (najczęściej jest to zimna lub ciepła woda), by po kilku, kilkunastu minutach odczytać wyniki. Istnieją również testy wykonywane z krwi, które wykrywają swoiste przeciwciała przeciwko danemu alergenowi podejrzewanemu o wywoływanie objawów pokrzywki.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Jabłońska, S. Majewski: "Choroby skóry".