Czynniki wywołujące alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

Dotychczas udało się zidentyfikować wiele substancji odpowiedzialnych za powstawanie zmian chorobowych o typie alergicznego zapalenia w pęcherzykach płucnych i za włóknienie płuc.

Jednymi z najczęstszych patogenów są promieniowce. Jest to gatunek bakterii, które żyją na gnijących roślinach - zwłaszcza na sianie, resztkach z obróbki trzciny cukrowej, ziarnie, ale też w są nierzadko wykrywane w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Do gatunków najczęściej powodujących objawy choroby należą Micropolyspora oraz Thermoactinomyces. Promieniowce są odpowiedzialne za takie jednostki chorobowe, jak płuco farmera, płuco hodowców grzybów, zespół związany z pracą w pomieszczeniach klimatyzowanych – tzw. sick building syndrome.

Kolejnym czynnikiem prowokującym objawy kliniczne alergii są zarodniki grzybów. Alergen ten jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Gatunki w dużej mierze odpowiedzialne za powstawanie choroby to Alternaria, Penicillinum oraz Aspergillus. Schorzenia wywoływane przez te rośliny to pylica korkowa, sekwojoza, płuco drwala oraz choroba płukaczy serów.

Niezwykle istotnym czynnikiem wyzwalającym alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych są cząstki zwierzęce. Główną rolę grają tu odchody ptasie - kur, gołębi, kaczek, indyków, kanarków czy papug. Wdychanie alergenów zawartych w odchodach może wywołać objawy płuca hodowcy ptaków (gołębi).

Ostatnim czynnikiem wywołującym zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych są leki. Oczywiście w tym przypadku nie ma znaczenie wdychanie alergenu. Lek działa wewnątrz organizmu i może doprowadzić do zachorowania. Leki najczęściej powodujące objawy kliniczne to nitrofurantoina, amiodaron oraz busulfan. Jednak poza tymi trzema specyfikami wiele leków może doprowadzić do zmian alergicznych w płucach. Jednak sytuacje takie są wyjątkowo rzadkie - wręcz kazuistyczne.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".