Astma

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dotykającą drogi oddechowe. Bierze w niej udział wiele komórek zapalnych, między innymi komórki tuczne, makrofagi, eozynofile czy fibroblasty. Zapalenie w drogach oddechowych jest bezpośrednią przyczyną rozlanego zwężenia dróg oddechowych, które albo ustępuje samoistnie, bądź też pod wpływem leczenia. Patologicznemu zwężeniu dróg oddechowych towarzyszy nadmierna odpowiedź skurczowa mięśni gładkich oskrzeli, która wywoływana jest przez różnorakie bodźce.

Obecnie w Polsce szacuje się , że na astmę choruje około 5% osób dorosłych. Jeśli chodzi zaś o dzieci, to liczbę chorych określa się na około 10%. Jednak wyniki badań klinicznych wskazują, że w przypadku połowy z nich z wiekiem astma ustępuje. Częściej chorują mieszkańcy dużych miast, niż wsi. Częściej chorują kobiety. Jednocześnie zwiększoną zachorowalność obserwuje się w krajach wysoko rozwiniętych.

Należy również zaznaczyć, że liczna zgonów z powodu astmy, mimo wzrostu liczby zachorowań, znacznie spadła, co jest skutkiem poprawy jakości leczenia i samokontroli pacjentów.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) R. Chazan: "Pneumonologia i alergologia praktyczna".