Użądlenie owada

alergiczne.pl & użądlenie owada

Grupy ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej na jad owadów .. użądleniu lub ugryzieniu przez owada dochodzi u dorosłych mężczyzn. Jest również dość oczywiste powiązanie między alergiami na pyłki czy astmą a nadwrażliwością na owadzi jad. Udowodniono mianowicie, że osoby, u których wykryto alergię na pyłki traw lub astmę są potencjalnymi kandydatami do rozwinię ... Pierwsza pomoc po użądleniu przez owada W przypadku, gdy owad użądli lub ugryzie kogoś w naszym otoczeniu, należy zachować spokój i bardzo uważnie obserwować, co się dzieje. W razie konieczności należy usunąć żądło, które może nadal sączyć jad do organizmu. Często pomocne bywa zanurzenie w zimnej wodzie, co prowadzić może do ograniczenia ...