Truskawki a alergia

alergiczne.pl & truskawki a alergia

Alergia na owoce .. Truskawki Truskawki wyjątkowo rzadko są przyczyną wystąpienia objawów alergii w najprostszym rozumieniu tego słowa. Jednak należy pamiętać, że - podobnie jak ryby, mięczaki i skorupiaki - truskawki mogą wyzwalać w organizmie wewnętrzną histaminę. Zjawisko to prowadzi do powstania reakcji pseudoaler ...