środek cieniujący

alergiczne.pl & środek cieniujący

Wstrząs anafilaktyczny .. środki cieniujące stosowane w badaniach radiologicznych, wysiłek fizyczny i środki konserwujące żywność. Czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia objawów wstrząsu anafilaktycznego to głównie atopia, dożylne podanie alergenu, poprzednia ekspozycja na alergen oraz dodatni wywiad ... Alergia na radiologiczne środki cieniujące .. środek cieniujący jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do niestosowania go w przyszłości. Zaobserwowano, że reakcje są cięższe i trudniej poddają się leczeniu u chorych na astmę, ciężka chorobę serca oraz u pacjentów przyjmujących leki betaadrenolityczne. Po reakcji alergicznej nie podaje się już śro ...