Potnicowy wyprysk dłoni leki

alergiczne.pl & potnicowy wyprysk dłoni leki

Wyprysk potnicowy .. potnicowy charakteryzuje się występowaniem zmian pęcherzykowych różnych rozmiarów, głównie na dłoniach i stopach. Alergeny mogą pochodzić zarówno z zewnątrz ( nikiel, kobalt, niektóre leki ) jak i z wewnątrz. Udowodniono powiązanie ostrej postaci choroby z grzybicą stóp. Zmiany pęcherzykowe w obr ...