Postacie kliniczne astmy

alergiczne.pl & postacie kliniczne astmy

Szczególne postacie astmy .. postaci astmy nie można opanować objawów klinicznych mimo optymalnego leczenia przez co najmniej 6 miesięcy najwyższymi możliwymi dawkami glikokortykosteroidów wziewnych. Konieczne do rozpoznania astmy trudnej jest wykluczenie wszystkich czynników mogących być przyczyną złej kontroli astmy. Astma ...