Pokrzywka

alergiczne.pl & pokrzywka

Anafilaksja .. pokrzywkowa wysypka, skóra jest ciepła, zaczerwieniona i sucha. Bardzo charakterystyczny jest lęk i niepokój pacjenta. Objawy pojawiają się również w układzie oddechowym - obrzęk i przekrwienie prowadzi do zwężenia dróg oddechowych i do problemów z oddychaniem. Również narządy jamy ustnej - język, w ... Obrzęk naczynioruchowy Quinckego .. pokrzywki. Czasem jest określany jako odmiana pokrzywki przewlekłej, jednak istnieje pewna zasadnicza różnica. Bąble pokrzywkowe w tym schorzeniu nie są powierzchowne a sięgają głębiej - do tkanki podskórnej, skóry właściwej. Mogą również pojawić się w obrębie błon śluzowych jamy ustnej lub nosa ...

Nadwrażliwość typu I .. pokrzywka ostra, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, ale też choroby alergiczne górnych i dolnych dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego. Zgodnie z nazwą reakcja na alergen ( w tym przypadku - leki, pyłki, pokarmy, jady owadów czy szczepionki ) pojawia się w przeciągu kilku sekund do kwadransa, dw ... Nadwrażliwość typu III .. pokrzywka ze zmianami naczyniowymi ( utricaria vasculitis ), reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty czy kłębuszkowe zapalenie nerek oraz choroba posurowicza. Nadwrażliwość typu III pojawia się około 3 do 10 godzin po kontakcie z alergenem. Wyjątkiem jest choroba posurowicza ( reakcja ...

Wstrząs anafilaktyczny .. pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy, zaczerwienienie skóry; chrypka, świst wdechowy, kaszel, świsty i furczenia w badaniu osłuchowym płuc; nudności, wymioty, biegunka ) oraz objawy wstrząsowe ogólnoustrojowe, które odróżniają tę chorobę od innych rodzajów reakcji anafilaktycznej. Pacjent ma chłodną ... Pokrzywka .. Pokrzywka sama w sobie jest bardziej uciążliwa, niż groźna dla pacjenta. Nierzadko jednak pojawiają się objawy towarzyszące, takie jak obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i dróg oddechowych. Jeśli dojdzie do obrzęku w obrębie krtani, istnieje ryzyko wystąpienia duszności i zagrożenia dla pacjenta. ...

Diagnostyka pokrzywki .. pokrzywkę należy zaobserwować i potwierdzić występowanie charakterystycznych zmian bąblowych na skórze, które utrzymują się przez krótki czas, są swędzące i nie pozostawiają śladu po ustąpieniu. Do tego najczęściej dochodzi charakterystyczny wywiad, gdyż zazwyczaj objawy pojawiają się po ekspozycji ... Leczenie pokrzywki .. pokrzywkach wywołanych pokarmami najlepszym lekarstwem jest wyeliminowanie alergenu z diety, co nie zawsze jest prostym zadaniem. Należy pamiętać, że na przykład salicylany to nie tylko aspiryna, ale też cytrusy, kora brzozy czy buraki. W pokrzywkach wywołanych czynnikami fizycznymi najczęściej s ...

Pokrzywka ostra .. Pokrzywka ostra najczęściej jest wywoływana przez pokarmy, leki lub alergeny wziewne. Gdy czynnikiem wywołującym objawy kliniczne są alergeny pokarmowe, bąble pokrzywkowe pojawiają się po mniej więcej kilku godzinach. Dochodzą również inne objawy towarzyszące, na przykład nudności, wymioty, bóle brz ... Pokrzywka przewlekła Pokrzywka przewlekła to rzadziej występująca postać pokrzywki, występująca najczęściej u dorosłych. O jej charakterze decyduje czas trwania objawów klinicznych a granicą między pokrzywką ostrą a przewlekłą jest czterotygodniowy czas trwania choroby. Czynniki wywołujące pokrzywkę przewlekłą w duże ...

Dermografizm .. pokrzywka wywołana mechanicznie. Wywołuje ją silne potarcie skóry lub ucisk. Po kilkunastu sekundach do kilku minut po zadziałaniu bodźca na skórze pojawiają się charakterystyczne bąble pokrzywkowe. Ich cechą charakterystyczną jest kształt, który odwzorowuje sposób zadziałania bodźca. W praktyce ... Pokrzywka kontaktowa Pokrzywka kontaktowa może mieć zarówno alergiczny, jak i niealergiczny charakter. Jej alergiczna odmiana najczęściej jest powiązana z kontaktem z sierścią zwierząt, alergenami roślinnymi ( chociażby cytrusami ) oraz alergenami pokarmowymi ( tu prym wiodą ziemniaki, szparagi i cebula ). Natomiast jej ...

Pokrzywka cholinergiczna .. Pokrzywka cholinergiczna powiązana jest z występowaniem wzmożonego pocenia psychogennego. Zmiany na skórze znikają równie szybko jak się pojawiły, jednak choroba ma tendencje do nawracania. Małgorzata Kowalska Literatura: 1 ) S. Jabłońska, S. Majewski: Choroby skóry . ... Urticaria vasculitis .. pokrzywka naczyniowa - nie ma odpowiednika w języku polskim ). Typ urticaria vasculitis jest zależny od kompleksów immunologicznych ( typ III nadwrażliwości ). Mediatorem zapalnym wyjątkowo nie jest histamina, co w praktyce oznacza, że tak chętnie stosowane leki antyhistaminowe nie będą działały ...

Choroba posurowicza .. pokrzywki, której objawy kliniczne pojawiają się od 6 do 12 dni po podaniu surowicy ( na przykład przeciwtężcowej ) lub innego leku, głównie penicyliny. Zmiany skórne o charakterze pokrzywki występują razem z takimi symptomami, jak bóle i obrzęki stawów, gorączka, bóle brzucha, nudności i wymioty ... Pokrzywka fizykalna Pokrzywka fizykalna to rodzaj pokrzywki, który powstaje na skutek kontaktu z czynnikami fizycznymi. Czynniki te to najczęściej zimno, ciepło lub światło słoneczne. Pokrzywka z zimna Pokrzywka z zimna to najczęściej występująca pokrzywka fizykalna. Oziębienie może dotyczyć całego ciała lub jego f ...

Alergia na leki .. pokrzywek lub specyficznych osutek polekowych. Objawy mogą dotknąć również układu krwiotwórczego - występuje wtedy niedokrwistość hemolityczna ( nadmierny rozpad czerwonych krwinek ), granulocytopenia ( spadek liczby granulocytów, częsta po pyralginie ) oraz małopłytkowość. Może też dojść do zapalen ... Wskazania i przeciwwskazania do immunoterapii swoistej .. pokrzywek i obrzęku naczynioruchowego. Nie zaleca się również stosowania szczepień w atopowym zapaleniu skóry. Przeciwwskazania do immunoterapii swoistej Przeciwwskazaniem do zastosowania immunoterapii są współwystępujące choroby autoimmunologiczne, niedobory odporności, nowotwory złośliwe, etap ...

Działania niepożądane ITS .. pokrzywki, obrzęk naczynioruchowy lub napad astmy. Objawy te pojawiają się od 30 minut do doby po podaniu alergenu. Wymagają one leczenia przeciwalergicznego. Reakcja ogólnoustrojowa zagrażająca życiu to sytuacja, w której dochodzi do obrzęku krtani, ciężkiego napadu astmy niepoddającego się leczeni ... Objawy kliniczne uczulenia na użądlenie owadów .. pokrzywka błyskawicznie szerzy się na całe ciało. Niekiedy dochodzi również do groźnego obrzęku krtani i języka ( zwęża to drogi oddechowe i może prowadzić do kłopotów z oddychaniem ). Najpoważniejszym skutkiem ciężkiej reakcji alergicznej jest wystąpienie objawów wstrząsu anafilaktycznego - spadku ...

Alergie pokarmowe .. pokrzywka oraz towarzyszący niekiedy obrzęk naczynioruchowy. Również wystąpienie kłopotów jelitowych, oddechowych oraz miejscowych reakcji skórnych w okolicy ust jest często powiązane z obecnością alergii na dany owoc lub warzywo. Alergeny znikają podczas gotowania. Dotychczas odkryto i opisano praw ... Alergia na mleko .. pokrzywka i wyprysk atopowy. W diecie osób uczulonych na mleko i jego przetwory stosuje się zwykle mleko kozie lub owcze, jednak możliwa jest reakcja krzyżowa i wtórna alergia, więc takie zamienniki nie są wskazane. Alergeny zawarte w krowim mleku ( zwykle jest to kazeina, laktoglobulina i laktoa ...

Alergia na orzeszki arachidowe .. pokrzywką, napadem astmy lub biegunką i wymiotami. Alergia może pojawić się w każdym wieku, jednak głównie zdarza się u dzieci. Raz stwierdzona reakcja alergiczna zmusza do stałej zmiany diety i wyeliminowania orzeszków ziemnych. Poza eliminacją samych orzechów, należy też wykluczyć olej arachido ... Alergia na owoce .. pokrzywka, zmiany skórne w okolicy ust lub obrzęk naczynioruchowy po tym, jak zjedzą owoc. Również osoby ze stwierdzoną alergią na awokado, melona, kiwi czy kasztany powinny unikać spożywania bananów, gdyż może to prowadzić do wystąpienia objawów klinicznych. W końcu zaobserwowano też reakcje uczule ...

Alergia na warzywa .. pokrzywki i zmian skórnych w okolicy ust. Niekiedy może się to skończyć wstrząsem anafilaktycznym. Udowodniono również występowanie reakcji krzyżowych z roślinami z tej samej rodziny, takimi jak marchew, pietruszka czy koper włoski. Marchew Marchew jest warzywem bogatym w betakaroten, który jest ... Leki przeciwhistaminowe I generacji .. pokrzywka z dużym świądem. W tej sytuacji lek podaje się dożylnie lub domięśniowo. Zastosowanie znalazły również w zapobieganiu wymiotom, czy to spowodowanych chorobą lokomocyjną, czy zaburzeniami ze strony błędnika. Miejscowo są stosowane w skórnych reakcjach alergicznych, na przykład po ukąszeniu ...

Wskazania, przeciwwskazania i działania niepożądane leków przeciwhistaminowych II generacji .. pokrzywki oraz pokrzywki fizykalnej. Pomocniczo są też stosowane w atopowym zapaleniu skóry, sezonowej astmie oskrzelowej oraz w łagodnej astmie całorocznej. Przeciwwskazania leków przeciwhistaminowych II generacji Leku nie stosuje się, gdy występuje nadwrażliwość na jakiś składnik specyfiku. Ni ... Objawy alergii na lateks .. pokrzywki lub wysypki plamistej. Zmiany mogą powstać tylko w miejscu bezpośredniego kontaktu, ale też mogą ulec uogólnieniu. Poza zmianami w obrębie skóry, może pojawić się katar, kichanie, zatkanie nosa oraz silny świąd tej okolicy. Do tego dołączają się świąd skóry i oczu, nadmierne łzawienie, ...

Kalendarz pylenia roślin .. Pokrzywa Pokrzywa jest jednym z silniejszych alergenów. Osoby uczulone na jej pyłki odczuwają dyskomfort od maja praktycznie do października. Jednak szczególnie nasilone pylenie obserwowano w lipcu i sierpniu, czasem również w drugiej połowie czerwca. Komosa Komosa nie pyli bardzo intensywne. P ... Alergia na antybiotyki i chemioterapeutyki .. pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, ale też gwałtowne reakcje uogólnione. Wysypki skórne należą do rzadkości. Małgorzata Kowalska Literatura: 1 ) S. Szczeklik: Choroby wewnętrzne . ...

Alergia na leki znieczulające .. pokrzywka i różnie nasilone reakcje o typie anafilaksji. Małgorzata Kowalska Literatura: 1 ) S. Szczeklik: Choroby wewnętrzne . ... Alergia na leki przeciwzapalne .. pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. Jednak stosunkowo nierzadko dochodzi do poważnych w skutkach reakcji anafilaktycznych. Chorobę rozpoznaje się na podstawie wywiadu. Dość rzadko wykonuje się dodatkowe badania. Niekiedy wykonuje się próby prowokacyjne donosowe, doustne lub wziewne. Gdy u pacj ...

Inne leki często powodujące reakcje alergiczne .. pokrzywka. Może również pojawić się obrzęk krtani lub skurcz oskrzeli. Najpoważniejszym skutkiem nadwrażliwości jest nadal wstrząs anafilaktyczny. Sytuacja ta jest o tyle problematyczna, że nie istnieją testy mające znamienną wartość predykcyjną, czyli nie da się przewidzieć która osoba zareaguje ... Alergia na spermę .. pokrzywka lub opuchlizna mogą się pojawić na całym ciele a sama kobieta może mieć problemy z oddychaniem. Zazwyczaj symptomy alergii pojawiają się w ciągu 30 minut, ale w rzadkich przypadkach występują kilka godzin lub nawet dzień po stosunku. Część kobiet doznaje objawów alergii na spermę podcza ...

Astma aspirynowa .. pokrzywki. Chorzy na astmę aspirynową nie mogą zażywać ogólnie dostępnych leków przeciwbólowych. Dozwolone dla nich są salicylamid, celekoksyb oraz paracetamol, ale w dawce poniżej 1 g. Astma nie mija z wiekiem a jej objawy mogą pojawić się nawet po długotrwałej remisji. Małgorzata Kowalska ...