Czynniki zachorowania

alergiczne.pl & czynniki zachorowania

Czynniki ryzyka zachorowania na astmę Czynniki ryzyka zachorowania na astmę można podzielić na czynniki osobnicze, na które nie mamy wpływu oraz czynniki środowiskowe, które mogą ulec modyfikacji. Do czynników osobniczych zalicza się predyspozycje genetyczne, wcześniej rozpoznaną alergię ( dobrze znany i zbadany związek między katare ...