Choroby skóry rozpoznanie

alergiczne.pl & choroby skóry rozpoznanie

Rozpoznanie i leczenie atopowego zapalenia skóry .. chorobą o niejednorodnym przebiegu i często rozpoznanie nastręcza rozmaitych problemów. Dlatego też opracowano kryteria, które mają ułatwić postawienie diagnozy. Podzielono je na kryteria większe oraz mniejsze. Obecność 3 z 4 kryteriów większych pozwala na rozpoznanie choroby. Obecność kryteriów mni ...