Alergia typ 2

alergiczne.pl & alergia typ 2

Nadwrażliwość typu I .. alergen nazywany natychmiastowym lub anafilaktycznym. Reakcja ta pojawia się w tkankach bogatych w komórki tuczne ( mastocyty ), czyli w skórze, spojówkach, górnych i dolnych drogach oddechowych oraz w śluzówce przewodu pokarmowego. Typ I nadwrażliwości bierze udział w powstawaniu takich chorób, ... Nadwrażliwość typu II .. alergicznym doprowadzająca do niewydolności nerek i płuc. Czas powstania reakcji jest różny - od kilku minut do kilku godzin. Przeciwciała, które biorą udział w wytworzeniu nadwrażliwości typu II, należą do grupy IgM, IgA i IgG. Natomiast mediatorami zapalnymi są najczęściej składniki dopełniacza ...

Nadwrażliwość typu III .. alergenem. Wyjątkiem jest choroba posurowicza ( reakcja na leki, głównie antybiotyki ), która prezentuje objawy po około 9 dniach. Przeciwciała mające funkcję w tym zjawisku należą do klas IgG, Iga i IgM a mediatorami zapalnymi są zaktywowane składniki dopełniacza. Kompleksy immunologiczne odkładają ... Nadwrażliwość typu IV .. alergeny typowo kontaktowe ( kosmetyki, leki stosowane zewnętrznie czy substancje zawodowe - pyły, guma ). Pierwsze objawy pojawiają się zwykle po kilku godzinach do kilku dni ( dla typu tuberkulinowego to zwykle około 24 godziny a dla typu wypryskowego - 48 godzin ). Komórki uczestniczące w reak ...

Wyprysk kontaktowy .. alergenem w życiu codziennym. Jest to najczęstsza postać wyprysku i można wyróżnić dwie jego odmiany - ostrą oraz przewlekłą. Alergiczny wyprysk kontaktowy związany jest z IV typem nadwrażliwości. Powodowany jest najczęściej przez chrom, nikiel, gumę, ale też barwniki i substancje zawarte w kosm ... Testy skórne .. alergizującej i obserwacji reakcji na ten alergen. Jest to szybki i dosyć miarodajny sposób wykrywania alergii, zwłaszcza tych najpopularniejszych pokarmowych i wziewnych. Testy punktowe i śródskórne oparte są na reakcji nadwrażliwości typu I ( natychmiastowej ). Do testów stosuje się standaryzow ...

Alergia na leki .. alergiczny jak i niealergiczny. Typ alergiczny związany jest z przeciwciałami w klasie IgE. Obraz kliniczny tych dwóch typów choroby nie odbiega od siebie i zwykle są one omawiane razem. Alergia na leki występuje u około 6 - 10% pacjentów spośród 25%, u których pojawiają się jakiekolwiek reakcje ... Katar sienny .. alergiczny nieżyt nosa, jest typowo sezonowym schorzeniem. Występuje między wczesną wiosną a późną jesienią a nasila się latem. Jest to zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek. Pojawia się świąd, przekrwienie błony śluzowej oraz rzadka, śluzowa wydzielina. Zwykle towarzyszy temu zapalenie spojówek ...

Diagnostyka nadwrażliwości na jad owadów .. alergenem może być fatalny w skutkach. Badania mające znaczenie w rozpoznawaniu alergii na jad owadów to głównie testy skórne. Pozwalają one na określenie typu alergii oraz, co równie istotne, rodzaj jadu i owada, na który wystąpiła reakcja alergiczna. Badanie przeprowadza się w około sześć tygod ... Alergia na pszenicę .. alergii. U osób uczulonych znaleziono specyficzne przeciwciała w klasie IgE przeciwko antygenom ziaren pszenicy. Z glutenem - białkiem zawartym w pszenicy - wiąże się specyficzny typ reakcji alergicznej niezależnej od IgE, ogólnie znany pod postacią celiakii lub choroby trzewnej. Jest to poważna ...

Objawy alergii na lateks .. alergenem. Symptomy to przede wszystkim zmiany skórne o typie pokrzywki lub wysypki plamistej. Zmiany mogą powstać tylko w miejscu bezpośredniego kontaktu, ale też mogą ulec uogólnieniu. Poza zmianami w obrębie skóry, może pojawić się katar, kichanie, zatkanie nosa oraz silny świąd tej okolicy. D ... Alergia na antybiotyki betalaktamowe .. alergicznych po tym, gdy zaczęły zażywać antybiotyki z grup betalaktamów. Typowym przedstawicielem tej grupy leków jest penicylina, ale też ampicylina czy amoksycylina. Leki te są szeroko stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, dlatego też alergie na betalaktamy są stwierdzane stosunkowo często. ...

Typy astmy .. alergiczną i niealergiczną. Astma alergiczna Astma alergiczna jest inaczej nazywana astmą atopową i zaczyna się zwykle w dzieciństwie. Często współwystępuje z alergicznym nieżytem nosa i wypryskiem skórnym alergicznym a jej przebiegowi towarzyszą remisje. U podłoża astmy alergicznej leży atopia, ...