Alergii u dzieci można zapobiegać już w ciąży

Alergie zalicza się do chorób cywilizacyjnych. Na dolegliwości alergiczne, w tym również astmatyczne, skarży się coraz więcej osób. Poważnym medycznym problemem staje się ich występowanie u coraz młodszych dzieci. Obecnie coraz więcej dzieci rodzi się z alergia i nie jest w stanie uwolnić się od niej do końca życia.

Istnieje jednak dosyć prosty sposób na to, by obniżyć całkiem znacznie ryzyko wystąpienia nadwrażliwości u noworodków i potem starszych dzieci. Jedną z metod zapobiegania alergii jest ograniczenia kontaktu z ewentualnymi alergenami już w okresie życia płodowego dziecka. Chronienie go przed uczulającymi substancjami wyraźnie pozytywnie wpływa na późniejsze objawy kliniczne.

Podczas badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie okazało się, że większość ciężarnych kobiet wie, jakie czynniki mogą być przyczyną alergii i że unikanie ich podczas ciąży może zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów choroby maluchów. Jednak pomimo deklarowanej wiedzy i wyników wskazujących, ze większość z ciężarnych zna substancje wywołujące alergie, tylko 2/3 zalicza do nich dym tytoniowy. Co więcej, ponad połowa kobiet, w których rodzinach występują choroby alergiczne, nie stara się minimalizować ryzyka wystąpienia alergii i astmy u dzieci. Naukowcy winą za to zjawisko obarczają brak fachowej wiedzy pacjentek, które zazwyczaj nie pytają swoich lekarzy prowadzących, czy mogą w jakiś sposób pomóc swojemu dziecku, zanim się urodzi.

Optymistycznie jednak nastraja fakt, ze kobiety w dużej większości wyraziły chęć uczestnictwa w programach edukacyjnych organizowanych przez szpitale i przychodnie zdrowia. Dlatego badacze uważają, że konieczne jest opracowanie programów profilaktyki alergii, obejmujących edukowanie kobiet w ciąży. W programach tych powinno być uwzględnione przede wszystkim informacje na temat prawidłowej diety matki w okresie ciąży i laktacji, zasady prawidłowej diety niemowlęcia oraz stworzenia dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Małgorzata Kowalska