Alergiczne zapalenie spojówek

Alergiczne zapalenie spojówek jest skutkiem klasycznej nadwrażliwości na alergen zależnej od przeciwciał klasy IgE. Jest bardzo częste w populacji. Alergenami wywołującymi objawy mogą być pyłki traw i drzew, chwasty oraz sierść zwierząt lub roztocza kurzu domowego.

Alergiczne zapalenie spojówek można podzielić na trzy rodzaje ze względu na długość trwania objawów - postać ostra (do 48 godzin), postać sezonowa (w czasie pylenia roślin, na które pacjent jest uczulony) oraz postać całoroczna (w przypadku, gdy chory uczulony jest na alergen rośliny, która pyli cały rok).

Chory cierpiący na alergiczne zapalenie spojówek będzie uskarżał się na swędzenie w obrębie oczu - brak tego objawu wyklucza możliwość rozpoznania choroby o podłożu alergicznym. Dodatkowo można zaobserwować u chorego łzawienie, przekrwienie i obrzęk spojówek oraz czasem powiek. Do tego nierzadko dochodzi potwierdzony w wywiadzie alergiczny nieżyt nosa lub inne choroby o podłożu alergicznym.

Leczenie alergicznego zapalenia spojówek polega na możliwej eliminacji alergenu z otoczenia (płukanie oka roztworem soli fizjologicznej, chłodne okłady na powieki) oraz na leczeniu farmakologicznym. Miejscowo stosuje się krople z lekiem antyhistaminowym. Dość rzadko podaje się doustne leki antyhistaminowe.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".
2) J. Engel: "Kompendium alergii".