Alergia u dziecka a szkoła

Dzieci ze schorzeniami alergicznymi spędzają w szkole kilka godzin dziennie przez większość miesięcy w roku. Podczas pobytu wśród rówieśników są niejednokrotnie narażone na kontakt z czynnikami uczulającymi, które mogą zaostrzyć przebieg choroby lub nawet sprowokować jej wystąpienie. Również stresy i emocje przeżywane przez dziecko na lekcjach nie pozostają bez skutku dla jego zdrowia. Wiadomym jest fakt, że stres nasila objawy astmy i atopowego zapalenia skóry.

Alergia pokarmowa


Spora grupa dzieci z rozpoznaną alergią pokarmową wykazuje cechy nadpobudliwości. Ambicja tych dzieci, ich zdolności w połączeniu z trudnością z dłuższą koncentracją niejednokrotnie rodzą problemy wychowawcze. Dziecko, spacerując po klasie, rozprasza innych uczniów, denerwuje nauczyciela i często staje się powodem obniżenia oceny ze sprawowania. Takie sytuacje należy jak najszybciej wyjaśnić z wychowawcą, by nie zaostrzać konfliktu i by nasze dziecko czuło się dobrze w środowisku równieśniczym.

Astma oskrzelowa


Dzieci chore na astmę oskrzelową niejednokrotnie przychodzą do szkoły po nocnym napadzie duszności. Zwykle są wtedy senne, zmęczone a czasem podenerwowane po przebytych przykrych chwilach. Również leki przeciwalergiczne, które zostały mu podane, mogą obniżyć jego koncentrację lub wprost przeciwnie, sprawić, że dziecko będzie bardzo pobudzone. Ważne w tej sytuacji jest uprzedzenie nauczyciela, by nie denerwował się a postarał się okazać wyrozumiałość dla małego alergika.

Czynniki alergiczne w szkole


W szkole dziecko nieustannie jest narażone na kontakt z czynnikami, które mogą wywołać u niego objawy alergii. Najczęściej sprawcą dolegliwości jest kurz z niezbyt dokładnie posprzątanych pomieszczeń, z materacy używanych podczas lekcji wychowania fizycznego oraz z plansz i map używanych jako pomoce naukowe. Niejednokrotnie stosowane jako rekwizyty wypchane zwierzęta czy eksponaty roślin również mogą wywołać u małego alergika kichanie czy katar. Nie należy również zapominać o odczynnikach używanych na lekcjach chemii czy farbach i lakierach stosowanych na plastyce czy technice. Na szczęście coraz rzadziej w szkołach korzysta się z kredowych tablic, przez co stężenie niezdrowego kredowego pyłu wyraźnie spadło a co za tym idzie, zmniejszyły się objawy alergii u uczniów.

Dzieci z rozpoznaną alergia, zwłaszcza wziewną, nie powinny brać udziału w pracach społecznych, takich jak sprzątanie zakurzonych pomieszczeń czy porządkowanie podwórek szkolnych, gdyż kontakt z alergenami w dużych stężeniach może być dla nich szkodliwy.

Alergia na pyłki roślin


Sporym problem dla dzieci nadwrażliwych na pyłki roślin jest pisanie sprawdzianów i klasówek w okresie nasilonych objawów chorobowych. Najczęściej właśnie na wiosnę, czyli pod koniec roku szkolnego, zwiększa się ilość zaliczeń i kartkówek w szkołach, co zazwyczaj pokrywa się z kalendarzem, pylenia. Dzieci w tym okresie cierpią z powodu kataru siennego, kaszlu czy duszności. Do tego dochodzą objawy psychiczne, takie jak zmęczenie, senność, obniżona koncentracja czy spadek zdolności intelektualnych. Również stresująca atmosfera w szkole nie pomaga. Warto porozmawiać z nauczycielami, by wiedzę od małego alergika egzekwować trochę wcześniej lub później, co w sumie przyczynia się do wyrównania szans między nim a innymi, zdrowymi uczniami.

Ciężka astma


Sporadycznie zdarza się, że dzieci z ciężką astmą nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Niekiedy zdarza się, że rodzice decydują się na naukę w domu i mały alergik nie wraca już do szkoły na lekcje. Zazwyczaj jednak po pewnym czasie dzieci mogą wrócić do szkoły i znów brać udział w lekcjach. Jest to bardzo ważne dla dzieci, gdyż kontakt z rówieśnikami ułatwia im nawiązywanie przyjaźni w dorosłym życiu a umiarkowana ekspozycja na alergeny wzmacnia ich odporność i działa jak swoista immunoterapia.

Wydaje się, że najważniejszym aspektem w podejściu do sprawy dziecka z alergią jest odpowiedni kontakt z nauczycielami. Wyjaśnienie sytuacji pomoże załagodzić ewentualne konflikty oraz ułatwi dziecku funkcjonowanie w grupie i w klasie.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) D. Chmielewska: "Alergie u dzieci".