Alergia na radiologiczne środki cieniujące

Środki cieniujące, czyli popularny kontrast używane w badaniach obrazowych często zawierają cząsteczki jodu i mogą być jonowe oraz niejonowe, czyli niskoosmolarne.

Natychmiastowe reakcje alergiczne występują częściej po środkach jonowych. Mogą mieć różny charakter - od łagodnych do bardzo ciężkich i gwałtownych w przebiegu. Zdarzają się też reakcje skórne - nawet do siedmiu dni po podaniu środka cieniującego.

Wystąpienie objawów nadwrażliwości na dany środek cieniujący jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do niestosowania go w przyszłości. Zaobserwowano, że reakcje są cięższe i trudniej poddają się leczeniu u chorych na astmę, ciężka chorobę serca oraz u pacjentów przyjmujących leki betaadrenolityczne. Po reakcji alergicznej nie podaje się już środka, który wywołał objawy alergiczne. Można natomiast zamiast środka jonowego zastosować niejonowy.

Gdy konieczne jest zastosowanie środka cieniującego, podaje się glikokortykosteroidy lub leki przeciwhistaminowe na kilka godzin przed planowanym badaniem. Po badaniu obserwuje się chorego przez około godzinę. Jeśli w tym czasie nie wystąpią objawy reakcji alergicznej, ryzyko alergii jest niewielkie.

Małgorzata Kowalska

Literatura:
1) S. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne".